به سایت عایق البرز ارغوان خوش آمدید.

amir farrashi - عایق البرز ارغوان

چرا ایزوگام نقره ای رنگ است و رنگ ایزوگام چه تاثیری بر آن دارد؟

چرا ایزوگام نقره ای رنگ است و رنگ ایزوگام چه تاثیری بر آن دارد؟

چرا ایزوگام نقره ای رنگ است و رنگ ایزوگام چه تاثیری بر آن دارد؟ همانطور که می دانید ایزوگام مورد استفاده در بام ساختمان ها یا دیوارهای بیرونی ساختمان ها برای پیشگیری از نفوذ رطوبت عموما به رنگ نقره ای ...